Yrittäjyystaidot kuuluvat kaikille

Yrittäjyystaidot – kuten luovuus, yhteistyökyvyt ja jatkuva kehittyminen – ovat tärkeitä taitoja muillekin kuin yrittäjille; jokainen korkeakouluopiskelija voi hyötyä yrittäjämäisemmän ajattelutavan kehittymisestä. Näiden taitojen lisääminen saattaa antaa opiskelijoille parempia valmiuksia perustaa uusia kasvuyrityksiä Suomeen, mutta ennen kaikkea se auttaa heitä haastamaan olemassa olevia toimintamalleja ja nopeuttamaan muutosta nykyisissä yrityksissä. Yrittäjille ominainen muuntautumis- ja reagointikyky on yksi suurimpia vaatimuksia nykyajan työympäristössä, jossa yritykset kamppailevat jatkuvasti entistä nopeammin muuttuvassa maailmassa.Suuri osa yrittäjämäisten taitojen ja ajatusmaailman oppimisesta tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella
Vaativien opintojen ja kiristyvien opintotahtivaatimusten vuoksi kaikilla opiskelijoilla ei ole aikaa vapaaehtoisesti ja korkeakoulun ulkopuolella saataviin oppeihin, kuten osallistumiseen yrittäjyysyhteisön toimintaan tai harjoitteluun kasvuyrityksessä. Nämä opit kuitenkin vähentävät valmistuneiden työttömyyttä antamalla opiskelijoille jo opintojen aikana parempia avaimia työelämään.

Onkin äärimmäisen tärkeää, että yrittäjyystaitojen hankintaa opintojen ulkopuolella tuetaan ja tunnustetaan korkeakouluissa mahdollisimman tehokkaasti. Näin opiskelijat saavat parhaimmillaan valmiuksia yrittäjänä toimimiseen tai toimialojen disruptoimiseen ilman, että korkeakoulu itse joutuu käyttämään merkittäviä resursseja noiden taitojen opettamiseen.

Yrittäjämäisten taitojen oppimista luokkahuoneen ulkopuolella tuettiin vuosina 2018-2021 maanlaajuisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla YYTO-hankkeella. Hanke jakautui neljään osaprojektiin, joissa tarjottiin opiskelijoille yrittäjämäisiä toimintaympäristöjä oppimisen tueksi, kehitettiin ja laajennettiin opiskelijavetoisia yritys- ja ideahautomoita, tuettiin Startuplifers-harjoitteluohjelman laajentumista koko Suomen laajuiseksi sekä mietittiin parhaita keinoja hyväksyä muualla saadut yrittäjyysopit opinnoiksi.

Paremmat eväät tulevaisuuden työelämään

Kolme YYTO-hankkeen vetäjistä, Joni Joentakanen, Sami Tuomi ja Kirsi Peura antoivat haastattelun hankkeeseen liittyen Helsingin Sanomien mukana julkaistuun Yrittäjyys-liitteeseen. "Yrittäjyystaitojen tuominen lähemmäs opintoja on jokaisen opiskelijan etu, eikä se saisi olla kiinni ajan riittämisestä tai valitusta korkeakoulusta", he sanovat, ja tässä juuri hankkeessa onkin kyse. Lue artikkeli tästä.

Kuva: Juha Arvid Helminen

Muita yrittäjyyshankkeita korkeakouluissa

YYTO-hankkeen lisäksi yrittäjyyttä korkeakouluissa on edistänyt Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen korkeakouluissa eli YTYÄ-hanke.

Vuonna 2017 aloitetun hankkeen tavoitteena oli saavuttaa kaikki hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen kandidaattiopiskelijat yrittäjämäisellä asenteella ja toimintatavalla vuoden 2019 loppuun mennessä. Tavoitteeseen pyrittiin kolmella tapaa – kehittämällä kursseja ja opetusta yhdessä opettajien kanssa, opettamalla opiskelijoille työelämä- ja elämänhallintataitoja sekä mittaamalla kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan. YTYÄstä ja sen tuloksista voit lukea lisää täältä.