Yksi hanke – neljä keinoa

Hanke jaettiin neljään osahankkeeseen, jotka kaikki tukivat yhtä tarkoitusta – yrittäjyystaitojen mahdollistamista kaikille opiskelijoille. Kutakin osahanketta koordinoi joko opettajista tai opiskelijoista muodostuva projektiryhmä, Aalto-yliopiston ollessa vastuussa kokonaisuuden etenemisestä.

Opettajavetoiset hankkeet

OPITOI – Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt

Oikeanlaiset tilat edesauttavat luovuutta ja spontaaneja kohtaamisia, joiden seurauksena voi syntyä jotain uutta. Inspiroiva tila voi myös lisätä tuottavuutta. Osahanke selvitti, millaiset tilat tekevät tiimiyrittäjyydestä tehokkaampaa ja miten tällaisia tiloja voisi tuoda myös yliopistomaailmaan tukemaan opiskelijoiden oppimista. Fyysisten tilojen lisäksi kehitettiin pedagogisia malleja ja digitaalisia alustoja yrittäjämäisen työskentelyn tukemiseen.

HOTIT OPIT – Yrittäjyysosaamisen AHOTointi ja opinnollistaminen

Suuri osa yrittäjyystaidoista hankitaan luokkahuoneen ulkopuolella, mutta tuo oppi on aivan yhtä arvokasta kuin mitä korkeakouluissa opetetaan. Osahankkeessa selvitettiin parhaita käytäntöjä opintojen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamiseen ja opinnollistamiseen; miten siis esimerkiksi kasvuyrityksessä tehdystä harjoittelusta tai yrittäjyystapahtuman järjestämisestä saadut opit voisi tunnistaa ja muuttaa opintopisteiksi.

Opiskelijavetoiset hankkeet

Entrepreneurship societies – Opiskelijavetoiset yrittäjyys- ja ideahautomot

Vuonna 2009 perustettu Aaltoes on ollut valtava menestystarina, ja sitä on seurannut lukuisien yrittäjyysyhteisöjen synty ympäri Suomea. Osahankkeen tarkoituksena oli tukea näitä yrittäjyysyhteisöjä ja auttaa näitä tavoittamaan entistä enemmän opiskelijoita, jotka haluavat oppia yrittäjyystaitoja opintojen ohella tai jotka ovat kiinnostuneita kasvuyrittäjyydestä.

Startuplifers – Kansainvälinen startup-harjoittelu

Startuplifers-ohjelma yhdistää lahjakkaita opiskelijoita ja vastavalmistuneita maailman parhaisiin startup-yrityksiin San Franciscossa ja Singaporessa. Osahankkeen tarkoitus oli auttaa Startuplifersia laajentumaan koko maan laajuiseksi, jolloin yhä useampi opiskelija saisi mahdollisuuden lähteä harjoitteluun kansainväliseen kasvuyritykseen.