Yrittäjyysosaamisen AHOTointi ja opinnollistaminen

Yrittäjyysosaamisesta opintopisteitä: HOTIT OPIT -osahanke pyrkii tuomaan muualla hankitun yrittäjyysosaamisen osaksi opiskelijan tutkintoa.

Hankkeessa luodaan malleja ja suosituksia sekä digitaalinen työkalu tukemaan opiskelijoita ja opettajia korkeakoulun ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen ja opinnollistamiseen.

Hankkeessa tehtyä

Tähän mennessä hankkeessa on kartoitettu haastattelututkimuksella yrittäjyysosaamisen AHOToinnin ja opinnollistamisen käytäntöjä eri korkeakouluissa. Näistä kartoituksen tuloksista on johdettu tulokset korkeakouluille ja julkaistu kaksi akateemista paperia.

Lisäksi on tehty digitaalisen työkalun konsepti hyödyntäen palvelumuotoiluprosessia. Työkalua on testattu opettajilla ja opiskelijoilla syksyllä 2019, ja sen tekninen toteutus ja markkinointi on tarkoitus aloittaa vuonna 2020.

Kartoituksen ja digityökalun kehtyksen ohella on tehty tetoisuuden levitystä ja käytäntöjen selvitystyötä kaikissa mukana olevissa korkeakouluissa.