Yrittäjyysosaamisen AHOTointi ja opinnollistaminen

Yrittäjyysosaamisesta opintopisteitä: HOTIT OPIT -osahanke pyrkii tuomaan muualla hankitun yrittäjyysosaamisen osaksi opiskelijan tutkintoa.

Hankkeessa luodaan malleja ja suosituksia sekä digitaalinen työkalu tukemaan opiskelijoita ja opettajia korkeakoulun ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen ja opinnollistamiseen.

Hankkeessa tehtyä

Hankkeessa on kartoitettu haastattelututkimuksella yrittäjyysosaamisen AHOToinnin ja opinnollistamisen käytäntöjä eri korkeakouluissa. Näistä kartoituksen tuloksista on johdettu tulokset korkeakouluille ja julkaistu kaksi akateemista paperia.

Lisäksi on tehty digitaalisen työkalun konsepti hyödyntäen palvelumuotoiluprosessia. Työkalua on testattu opettajilla ja opiskelijoilla syksyllä 2019, ja sen tekninen toteutus ja markkinointi aloitettiin seuraavana vuonna. Työkalu saatiin valmiiksi joulukuussa 2020, ja se on ollut siitä lähtien opiskelijoiden ja opettajien käytössä. Työkalu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja sitä pääsee koettamaan osoitteessa https://yoop.fi/

Työkalua tukemaan on perustettu YoopTUBE-youtubekanava, jolta löytää eri korkeakoulujen opiskelijoiden tarinoita yrittäjyysosaamisen ahotoinnista ja yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistamisesta. Videot on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kartoituksen ja digityökalun kehityksen ohella on tehty tetoisuuden levitystä ja käytäntöjen selvitystyötä kaikissa mukana olevissa korkeakouluissa.

Osahanketta toteuttamassa:


Lisätietoja:


Tiedustelut: Hankkeen johtaja Kirsi Peura, Turun yliopisto (kirsi.peura@utu.fi)

Lisätietoa ja julkaisuja: https://www.yrittajyysyliopisto.fi/yrittajyysosaaminen/