Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt

Keskiössä tiimiyrittäjyyden tukeminen: OPITOI-osahanke tukee opiskelijayrittäjyyttä kampusalueilla ympäri Suomen, keskittyen erityisesti monialaiseen tiimiyrittäjyyteen.

Tavoitteena on testata ja mallintaa tapoja, joilla korkeakoulut voivat tukea tiimiyrittäjyyttä sekä selvittää, millaiset tilat tekevät tiimiyrittäjyydestä tehokkaampaa ja miten tällaisia tiloja voisi tuoda myös korkeakouluympäristöön tukemaan opiskelijoiden oppimista.

Hankkeessa tehtyä

Turussa on kehitetty yliopiston ja AMK:n yhteistä Business Centeriä, pedagogista alustaa yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Alustan avulla voi mm. toteuttaa projekteja ja toimeksiantoja, kehittää tiimin toimintaa sekä laskuttaa. Porissa puolestaan on tuotettu malleja ja konseptikuvauksia tiimiyrittäjyyttä tukevasta kampuksen yhteistoiminnasta.

Kokkolassa on kehitetty mallia, jonka avulla opettajat voivat entistä paremmin tukea tiimiyrittäjyyttä ja yrittäjämäisten taitojen oppimista, ja Pietarsaaressa on tehty digitaalista alustaa, jonka avulla erityisesti kulttuurialan opiskelijat ja toimeksiantajat/asiakkaat voivat kohdata.

Iso osa hanketta on ollut opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöjä ja integroitua yrittäjyysopetusta käsittelevä kirjaprojekti, jossa OPITOI-osahanke on ollut suuressa roolissa. Kirjan tarkoituksena on koota yhteen hankkeessa toteutettujen pilottien ja kokeilujen kokemuksia ja tuloksia, sekä tuoda näkökulmia tiimiyrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan tukemiseen korkeakoulukontekstissa. Kirja on suunnattu käytännön toimijoille, korkeakouluopettajille ja korkeakouluopetuksen kehittäjille.

Osahanketta toteuttamassa:

Lisätietoja:

Tiedustelut: Hankkeen johtaja Anna-Greta Nyström, Åbo Akademi (anna-greta.nystrom@abo.fi)

Lisätiedot: https://www.abo.fi/fi/projekti/opiskelijayrittajyyden-toimintaymparistot/