Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt

Keskiössä tiimiyrittäjyyden tukeminen: OPITOI-osahanke tuki opiskelijayrittäjyyttä kampusalueilla ympäri Suomen, keskittyen erityisesti monialaiseen tiimiyrittäjyyteen.

Tavoitteena oli testata ja mallintaa tapoja, joilla korkeakoulut voivat tukea tiimiyrittäjyyttä sekä selvittää, millaiset tilat tekevät tiimiyrittäjyydestä tehokkaampaa ja miten tällaisia tiloja voisi tuoda myös korkeakouluympäristöön tukemaan opiskelijoiden oppimista.

Tärkeimmät toimenpiteet ja tuotokset


Parempien puitteiden tarjoaminen opiskelijayrittäjyydelle korkeakouluissa

Osahankkeeseen osallistuneet korkeakoulut testasivat, konseptoivat ja ottivat käyttöön lukuisia erilaisia keinoja parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia oppia ja harjoittaa yrittäjyyttä tai yrittäjämäistä toimintaa. Partnerit toteuttivat erilaisia kokeiluja, joiden kautta pyrittiin tukemaan yrittäjämäisen ajattelutavan kehitystä opiskelijoilla. Suurin osa kokeiluista painotti nimenomaan tiimissä toimimista yrittäjämäisesti. Kokeiluiden tuloksina syntyi uusia käytäntöjä ja toimintatapoja, esim. Oulun yliopiston ideoima Self-Hack –konsepti ja innovatiivinen malli yrittäjyyden integrointiin kieltenopiskeluun, Åbo Akademin ja Ammattikorkeakoulu Novian yhteinen yrittäjyyden oppimisalusta NÅA Business Center, Centrian monialaiset tiimiyrittäjyyden konseptit Buustingtyöpaja, SILMU-lab ja Centria Student Dev Lab.

Opettajien osaamistason nostaminen

Osahanke osti palveluna ProAkatemialta Opettajasta valmentajaksi -koulutuspaketin, johon hankkeessa mukana olleiden korkeakoulujen opettajilla oli mahdollisuus osallistua. Koulutuksen tavoitteena oli antaa opettajille työkaluja, joiden avulla nämä voivat paremmin tukea opiskelijoiden projektiryhmiä.

Kirjaprojektin käynnistäminen – oppien jakaminen erityisesti korkeakouluopettajille

Osahanke käynnisti Yrittäjyyden integrointi ja yrittäjämäisen toiminnan kirjaprojektia, jossa kootusti kuvataan hankkeen tuloksia. Kirjassa on raportoitu OPITOI- ja HOTIT OPIT -osahankkeiden tuloksista, mutta se myös käsittelee yrittäjyysopetusta laajemmin. Kirjaluvut sisältävät valtavasti ideoita kärkihankkeen opeista, ja sen kohderyhmänä on korkeakouluopettajat sekä koulutuksen kehittäjät. Tavoitteena on julkaista kirja, joka esimerkein edesauttaa yrittäjämäisen toiminnan edistämistä suomalaisissa korkeakouluissa. Hankkeen päättymisen jälkeen partnereiden hedelmällinen yhteistyö jatkuu. Neuvottelut kustantajien kanssa ovat käynnissä.


Osahanketta toteuttamassa:

Lisätietoja:

Tiedustelut: Hankkeen johtaja Anna-Greta Nyström, Åbo Akademi (anna-greta.nystrom@abo.fi)

Lisätiedot: https://www.abo.fi/fi/projekti/opiskelijayrittajyyden-toimintaymparistot/