Julkaisuja

OPITOI

Kujala, I., Nyström, A-G., Wendelin, C., Brännback, M. (2021) Action-based learning platform for entrepreneurship education – Case NÅA Business Center. Entrepreneurship Education and Pedagogy. Hyväksytty julkaistavaksi.

Nyström, A-G., Wendelin, C., Kujala, I., & Brännback, M. (2021) Building an entrepreneurial learning platform guided by action-based learning. Business and Management INK, SAGE. URL: https://www.socialsciencespace.com/business-management-ink/

Nyström, A-G., Wendelin, C., & Guseff, H. (2021) Matka kohti opiskelijavetoista ja yrittäjämäistä oppimisalustaa kahden korkeakoulun yhteistyön tuloksena. Teoksessa Nyström, A-G. & Airo, K. (toim.) Yritä edes! –Kuinka opettaa yrittäjyyttä heille, joita yrittäjyys ei kiinnosta. Ei vielä hyväksytty julkaistavaksi.

Nyström, A-G. & Wendelin, C. (2020) Skapandet av en entreprenöriell lärandemiljö – Case NÅA Business Center. NU2020 -konferenssi, URL: www.nu2021.se

Irene Kujala, Anna-Greta Nyström & Charlotta Wendelin (2020): A learning platform for entrepreneurship education – Case NÅA Business Center, paper presented at the RENT Conference 18-20.11.2020.

Nieminen, Lenita & Franzén, Riikka (2018) Yrittäjyys yliopistokeskuksen brändinä, YKTT2018 Yrittäjyyskasvatuspäivät : Artikkelit, LUT Scientific and Expertise Publications, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-246-9

Sorvari, J., Rusko, S., Jackson, N. & Ainonen, H-L. (2020). Integrating entrepreneurial working life skills with foreign language teaching – two cases from the University of Oulu. Language Learning in Higher Education, 10(2), 2, 521-529.

Stenholm, Ramström, Franzén, Nieminen (2021): Unintentional teaching of entrepreneurial competences, Industry and Higher Education, http://dx.doi.org/10.1177/09504222211018068

Franzén, Heljakka, Nieminen (2020) Playful Approaches to Entrepreneurial Competencies in University Teaching: Introducing the 4Cs Model, Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conferences on Creativity, Innovation and Entrepreneurship, and Human Factors in Communication of Design, July 16-20, 2020, USA: Advances in Creativity, Innovation, Entrepreneurship and Communication of Design, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-51626-0

Franzén, Heljakka, Nieminen (2021): Leikilliset lähestymistavat yrittäjyyden yliopisto opetuksessa, YKTT2020 – Yrittäjyyskasvatuspäivät yrittäjyyden ytimessä -julkaisu, https://www.theseus.fi/handle/10024/444061


HOTIT OPIT

Klemola, K. (2020) Suosituksia yrittäjyysosaamisen ahotointiin ja opinnollistamiseen. ePooki asiantuntijablogi 22.6.2020, Oulun ammattikorkeakoulu. (Lue artikkeli: https://blogi.oamk.fi/2020/06/22/suosituksia-yrittajyysosaamisen-ahotointiin-ja-opinnollistamiseen/)

Mytty, P. (2020) Yrittäjäosaamisen ahotointiin ja opinnollistamiseen uusi digityökalu. Skootteri 3/2020, 18-19. (Lue artikkeli: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDrrqJtaDvAhUDCBAIHQz5DHoQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fsko.oaj.fi%2Fuploads%2F2020%2F10%2F334be6e0-skootteri_3_2020_web.pdf&usg=AOvVaw08TBuvUuZZWp8ZLR6Ej5MN)

Nyström, A-G. (2020) Recognizing and assessing student entrepreneurship competencies. ETH Learning and Teaching Journal, 2(2), 491–496. (Lue artikkeli: https://learningteaching.ethz.ch/index.php/lt-eth/article/view/191/61)

Nyström, A-G., Wendelin, C. (2020) Olenko yrittäjämäinen? – Opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen hahmottaminen ja sanoittaminen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(4), 42-56. (Lue artikkeli: https://learningteaching.ethz.ch/index.php/lt-eth/article/view/191/61)

Peura, K. (2019) Yrittäjyysosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen jakavat tiedeyliopistojen opetushenkilökunnan mielipiteitä. (Blogikirjoitus) Turun yliopiston blogi. (Lue blogi: https://blogit.utu.fi/utu/2019/11/05/yrittajyysosaamisen-tunnistaminen-ja-tunnustaminen-jakavat-tiedeyliopistojen-opetushenkilokunnan-mielipiteita/)

Peura, K., Aaltonen, S. (2021) Navigating the challenges in the transfer between experiential and formal learning in entrepreneurship. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(1), 27-40. (Lue artikkeli: https://journal.fi/akakk/article/view/107445)

Peura, K., Aaltonen, S., Römer-Paakkanen, T., Lahikainen, K., Asteljoki, S., Vainio, S. (2020) Muodollisen opetuksen ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen sisällyttäminen korkeakouluopintoihin. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja E-3:2020. (Lue raportti: https://www.utupub.fi/handle/10024/150802)

Peura, K., Römer-Paakkanen, T., Aaltonen, S. (2019) Making Sense of Entrepreneurial Knowledge in Recognition of Prior Learning and Studification Practices. A Paper presented at the 3E ECSB Entrepreneurship Education Conference, Gothenburg, Sweden May 8-10, 2019. (Lue artikkeli: https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/41657609?lang=fi_FI)

Peura, K., Römer-Paakkanen, T., Aaltonen, S., Asteljoki, S., Lahikainen, K., Pehkonen, P. (2019) Yrittäjyysosaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt suomalaisissa korkeakouluissa. Julkaisussa: Römer-Paakkanen, T., Suonpää, M. & Hermiö, A. (toim.) Yrittäjyyskasvatuksen kaari – lapsuudesta tulevaisuuden työhön. YKTT Yrittäjyyskasvatuspäivät 2019 Artikkelit. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki. (Lue artikkeli: https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/42246815?lang=fi_FI)

Römer-Paakkanen, T. (2020) Opiskelijoiden kokemuksen, yrittäjyysosaamisen ja toiveiden hyödyntäminen yrittäjyysopintojen suunnittelussa. Konferenssipaperi YKTT-konferenssissa, Mikkeli/online 1.10.2020. (Lue artikkeli: https://www.theseus.fi/handle/10024/444061)

Römer-Paakkanen, T., Jokinen, T. (2019) EntreComp-viitekehyksen soveltaminen ammattikorkeakoulun yrittäjyysopinnoissa – Case Haaga-Helia Liiketalous. Julkaisussa: Römer-Paakkanen, T., Suonpää, M. & Hermiö, A. (toim.) Yrittäjyyskasvatuksen kaari – lapsuudesta tulevaisuuden työhön. YKTT Yrittäjyyskasvatuspäivät 2019 Artikkelit. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki. (Lue artikkeli: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/309404/yrittaajyyskasvatus.pdf?sequence=1)

Römer-Paakkanen, T., T., Saaranen, P., Suonpää, M. (2021) Aloittavien ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitykset yrittäjyydestä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(1), 41-58. (Lue artikkeli: https://journal.fi/akakk/article/view/107453)